Souhlasím s podmínkami o ochraně osobních údajů
+420 222 964 384
01.06.2023
Tisková zpráva

SPOLEČNOST FUTTEC SE DOSTALA DO FINÁLE SOUTĚŽE WIPO GLOBAL AWARDS 2023. USPĚLA V SILNÉ MEZINÁRODNÍ KONKURENCI 548 ÚČASTNÍKŮ Z 58 ZEMÍ

Společnost FUTTEC, tvůrce patentované technologie unikátního mikrovlnného systému preventivní údržby asfaltových vozovek, se stala jediným českým finalistou mezinárodní soutěže WIPO Global Awards 2023. Odborná komise ji nominovala mezi 25 nejlépe hodnocených firem po důkladném posouzení jejího inovativního přístupu a potenciálu, který má komerční využití jejího duševního vlastnictví. Slavnostní akce, na níž proběhne vyhlášení sedmi vítězných společnosti, se uskuteční 11. července v Ženevě při příležitosti Valného shromáždění WIPO – Světové organizace duševního vlastnictví (World Intellectual Property Organization).

Společnost FUTTEC se zařadila mezi finalisty soutěže WIPO Global Awards 2023 díky svému inovativnímu přístupu a budoucímu komerčnímu využití svého duševního vlastnictví. Je držitelem několika patentů, užitných vzorů a registrovaného průmyslového designu. Tím, že plně prosazuje své právo k duševnímu vlastnictví, brání neoprávněnému užití svého revolučního řešení v oblasti preventivních oprav výtluků na asfaltových vozovkách prostřednictvím technologie mikrovlnného ohřevu. Ochrana jejího know-how zároveň zajišťuje její pozici na trhu a podporuje možnost expanze do zahraničí.

Postup mezi finalisty prestižní soutěže WIPO Global Awards 2023 považujeme za velkou poctu a mezinárodní uznání našeho úsilí, které vedlo k realizaci unikátního řešení bezespáré celoroční opravy výtluků na asfaltových silnicích pomocí mikrovln. Inovaci, která má velmi široký dopad na veřejnou sféru a stav infrastruktury, se věnujeme již řadu let. Věříme, že širší využití mikrovlnné technologie FUTTEC© přispěje ke zkvalitnění české silniční a dálniční sítě, jež stále patří k jedné z nejhorších v rámci EU, a že se s touto technologií postupně prosadíme i v zahraničí. Velmi intenzivně proto pracujeme i na automatizaci a digitalizaci celého systému," uvedl Jiří Rušikvas, zakladatel a majitel společnosti FUTTEC.

O organizaci WIPO a soutěži WIPO Global Awards:
Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO), spadající pod Organizaci spojených národů, je mezinárodním fórem, které slouží k rozvoji spravedlivého a efektivního globálního systému duševního vlastnictví. Tato nezávislá organizace byla založená roku 1967 ve Stockholmu a její pravomoci, řídící procesy a struktura orgánů vychází z tzv. Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví. Mezi její činnosti patří dohled nad dodržováním mezinárodních smluv, rozvoj norem a standardů, správa mezinárodních registračních systémů, zajištění stabilního prostředí a technická podpora členských států. Mj. rovněž organizuje soutěž WIPO Global Awards, jež oceňuje podniky a jednotlivce využívající inovace a kreativitu podpořenou duševním vlastnictvím k budování udržitelné budoucnosti.

FUTTEC a.s.

Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4
IČ:
27956857
DIČ:
CZ27956857
Ochrana osobních údajů