Souhlasím s podmínkami o ochraně osobních údajů
+420 222 964 384

FAQ

1) Je mikrovlnná technologie FUTTEC jediná svého druhu na českém trhu?

Nejen na českém. Inovativní mikrovlnný systém FUTTEC, který jsme vyvinuli ve spolupráci s Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR a s VUT v Brně, má český patent a již jsme zažádali také o patenty v EU a dalších sedmi zemích celého světa od USA až po Japonsko. Ministerstvo dopravy ČR navíc vydalo v dubnu 2023 nové technické podmínky, které naši technologii uznávají jako oficiální postup údržby pozemních komunikací.

2) Pro koho je mikrovlnná technologie FUTTEC určena?

Naše mikrovlnné stroje jsou určené firmám, které realizují opravy silnic, samosprávám, jež trápí špatný stav jejich komunikací, sdružením obcí nebo i soukromým majitelům silnic.

3) Na jakém principu mikrovlnná technologie FUTTEC funguje?

V dnešní době už mají mikrovlny mnohem širší využití než jen všeobecně známý ohřev jídla. Principem naší patentované technologie je mikrovlnné záření s frekvencí 2 450 MHz, které dokáže šetrně ohřát směs asfaltu a kameniva, z níž je tvořena vozovka, na kontrolovanou teplotu 120 až 160 °C. Asfaltové pojivo na hranici neporušené vozovky a výtluku tak změkne, ale nepoškodí se. Následně se do výtluku přidá přesně nadávkovaná asfaltová směs (stejného typu jako u poškozené části silnice), která je také ohřátá pomocí mikrovln, a vše se zhutní. Výsledkem je dokonalá bezespárá a trvanlivá oprava výtluku, která uvede vozovku do původního stavu.

4) Nevzniká při opravě výtluku mikrovlnnou technologií FUTTEC spára, do které by mohla vnikat voda a znovu ji narušit?

Oprava výtluku naší technologií je bezespárová. Při hutnění (a zarovnávání s okolím místa výtluku) se doplňovaná asfaltová směs přirozeně prolne s původní vozovkou a výtluk se tak uzavře. Nevznikne žádný netěsný spoj, do něhož by mohla zatékat voda a silnici dále narušovat. Opravy patentovanou mikrovlnnou technologií FUTTEC® proto vydrží mnohem déle než opravy jinými metodami, které využívají frézování povrchu.

5) Jaká zařízení slouží k opravě výtluků mikrovlnnou technologií FUTTEC?

K opravě výtluků mikrovlnnou technologií jsme vyvinuli tzv. „mikrovlnné cestáře“: pilotní zařízení FT3 a jeho vylepšenou verzi FT3+. Pro dočasné opravy výtluků větších rozměrů (tzn. větších než 60 x 80 cm) pak slouží mikrovlnné pece FF-9: ty jsou sice primárně součástí zařízení FT3 a FT3+, mohou ale pracovat i samostatně (v tomto případě ale pouze nahřívají mikrovlnami asfaltovou směs, která má být použita na vyplnění výtluku). Ve vývoji ale jdeme ještě dál: již brzy přijdeme s vylepšenou verzí „mikrovlnných cestářů“ FT3+ NEO. A navíc postupně pracujeme na mikrovlnném cestáři FT5 zcela nové generace: rozvíjíme v něm myšlenku digitalizace a automatizace pro efektivní plánování oprav (včetně využití tzv. „Big Data“ a umělé inteligence).

6) Je mikrovlnná technologie FUTTEC určená na všechny typy výtluků?

Naše technologie je primárně určená k preventivním opravám výtluků na asfaltových komunikacích v době, kdy výtluk ještě není příliš velký. Využití mikrovlnné technologie FUTTEC zabrání většímu poškození vozovky a finančně náročnějším opravám. „Mikrovlnný cestář“ (zařízení FT3+) proto opravuje výtluky o max. velikosti 60 x 80 cm. A mikrovlnná pec FF-9, která slouží jen k vyplnění výtluku mikrovlnami prohřátou asfaltovou směsí, pak do plochy 2 m2. Větší výtluky na asfaltových površích jsou obvykle známkou tak velkého poškození povrchu, že vozovka potřebuje celkovou, tzn. generální opravu.

7) Kdy se dá opravovat pomocí mikrovlnné technologie FUTTEC?

Jednoduše řečeno: téměř kdykoli. Není totiž závislá na obalovnách asfaltu, u kterých jsou typické sezónní odstávky teplé balené směsi. Dvoučlenná posádka jediného vozidla (s asfaltovou směsí i veškerým strojním vybavením) proto může opravovat výtluky v jakémkoli ročním období, ve dne i v noci. Naší technologii nevadí ani suchý mráz a vlhkost. Jediným omezením je silný déšť: po opravované části silnice by neměla trvale stékat vrstva vody.

8) Pro jaké typy vozovek je mikrovlnná technologie FUTTEC vhodná?

Preventivní údržbu pomocí naší technologie je možné realizovat na různých typech asfaltových vozovek s odlišným druhem povrchu, stářím, sklonem i mírou poškození. Největší přínos má na nově položených vozovkách v první třetině jejich životnosti (tzn. do 8 až 10 let od jejich položení), kdy ještě nedošlo k většímu poškození jejich povrchu.

9) Jaký vliv má oprava pomocí mikrovlnné technologie FUTTEC na parametry a životnost komunikace?

Naše technologie je jediná na českém trhu, která dokáže zachovat vlastnosti původní vozovky: tedy zacelit výtluk bez změny jejích původních parametrů (především únosnosti a protismykových vlastností). Životnost vozovky navíc prodlužuje tím, že nerozšiřuje opravovanou plochu frézováním ani bouráním, nedodává do ní recyklovaný materiál s jinou zrnitostí a nevznikají při ní žádné spáry.

10) Standardní metody oprav asfaltových vozovek si obvykle vyžádají dlouhé uzavírky, s nimiž jsou spojené objížďky a dopravní kolony. Jak je to s opravami mikrovlnnou technologií FUTTEC?

Oprava výtluku pomocí naší technologie je rychlá (trvá 30 min. až 1 hod.), může probíhat i v noci, a navíc při ní nedochází k silničním uzavírkám. To znamená, že se významně zvyšuje bezpečnost a plynulost dopravy: řidiči nemusejí stát v kolonách a hledat objízdné trasy.

11) Mikrovlnná technologie FUTTEC se někdy zaměňuje s Infračervenou technologií. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Tyto dvě technologie pracují na zcela odlišném principu. Infrazářiče, využívané při opravách infračervenou technologií, mohou nevratně poškodit asfaltové pojivo v okolí výtluku, protože ho rozehřejí na několik stovek °C. Z přehřátého asfaltového pojiva se při tom uvolňuje toxický dým, který může (za určitých podmínek) ohrozit zdraví pracovníků a negativně ovlivnit životní prostředí. Ohřátý prostor poté silničáři mechanicky rozhrabou, vyplní často nehomogenním, recyklovaným materiálem, prolijí asfaltovým pojivem, sjednotí a zhutní. Zpočátku vše vypadá jako kvalitně provedená oprava. Místa s nedostatkem asfaltového pojiva však po čase podlehnou erozi a výtluk se opět vytvoří. Infračervená technologie – ačkoli se na našich silnicích k opravám výtluků využívá – není na rozdíl od patentované mikrovlnné technologie FUTTEC® oficiálně uznaným postupem údržby pozemních komunikací, schváleným ze strany Ministerstva dopravy ČR.

12) Čím se mikrovlnná technologie FUTTEC liší od ostatních metod oprav, nejen té infračervené?

Naše technologie je primárně určená k preventivním opravám výtluků na asfaltových vozovkách v rané fázi jejich vzniku. V tomto případě je její využití rychlejší, ekonomičtější, ekologičtější a bezespárové, a tudíž kvalitnější než opravy pomocí jiných, dosud běžně užívaných metod. Současné technologie totiž v průběhu opravy mění původní parametry komunikace (například tím, že dodávají do vozovky materiál o jiné zrnitosti s nižší nosností, nebo zhoršují protismykové vlastnosti vozovky zálivkou spáry na ní). A navíc ještě rozšiřují opravovanou plochu frézováním či bouráním: to prodlužuje dobu opravy, způsobuje zbytečné uzavírky a přispívá k brzké obnově výtluku a rychlejší degradaci celé vozovky.

13) Jsou opravy mikrovlnnou technologií FUTTEC ekologické?

Při opravách naší technologií jsou uvolňované emise CO2 mnohem nižší než u ostatních v současnosti využívaných technologií. Při samotné opravě navíc není zbytečně odstraňován materiál z okolí výtluku (který proto není potřeba odvážet a likvidovat) a není nutné uzavírat silnici. Netvoří se tak kolony stojících či pomalu popojíždějících aut a nenajezdí se kilometry po objízdných trasách.

14) Jak dlouhou záruku dáváte na opravy výtluků mikrovlnnou technologií FUTTEC?

Opravy naší technologií jsou bezespáré, vodotěsné, a díky tomu trvanlivé. Proto na ně můžeme poskytovat záruku 3 roky. A kvalitu opravených míst průběžně kontrolujeme. Opravy mikrovlnnou technologií FUTTEC jsou zcela transparentní: během opravy každého výtluku vzniká technický Protokol o opravě, který je zároveň záručním listem její kvality a jakosti.

15) Opravujete výtluky jen v Praze, nebo i na jiných místech České republiky?

V Praze spolupracujeme s Technickou správou komunikací: například na jaře 2023 jsme na jejich objednávku opravovali 55 havarijních výtluků na Barrandovském mostě před další etapou jeho generální opravy. Pracujeme ale i pro ŘSD a správy a údržby silnic v řadě krajů – např. ve Středočeském, Pardubickém, Karlovarském, Jihočeském, Ústeckém či Zlínském. Jedno naše zařízení FT3+ je schopné opravit zhruba 1 000 výtluků za měsíc, tzn. 12 000 výtluků za rok.

16) Práce na silnicích klade vysoké nároky na bezpečnost silničářů – nejen ze strany účastníků silničního provozu, ale i ze strany realizačních firem samotných. Jak řešíte BOZP vašich pracovníků?

U našich pracovníků, kteří nejprve projdou podrobným školením, dodržujeme všechna příslušná ustanovení Zákoníku práce. Při práci na silnici mají reflexní oblečení a obuv nejvyšší bezpečnostní třídy. Opravované místo navíc již zdálky velmi zřetelně označují, aby zajistili vlastní bezpečnost a bezpečnost a plynulost okolního silničního provozu.

FUTTEC a.s.

Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4
IČ:
27956857
DIČ:
CZ27956857
Ochrana osobních údajů