Souhlasím s podmínkami o ochraně osobních údajů
+420 222 964 384

OP PIK - PROOF OF CONCEPT

V roce 2020 získala společnost FUTTEC, a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů na projekt Ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu systému snímání 3D obrazu pro automatizaci opravy asfaltového povrchu, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_265/0021485 v rámci programu Proof of Concept OP PIK.

Náplní projektu je ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu nového automatizovaného řídicího systému mikrovlnného zařízení na opravu asfaltových povrchů založeného na snímání 3D obrazu výtluku, který následně bude vyhodnocen a získané data budou využita k automatizaci řídicího systému nového stroje FT4. Projekt navazuje a dále rozpracovává výzkum a vývoj speciálního zařízení založeném na mikrovlnné technologii, který byl vyvinut společně s Ústavem chemických procesů AV ČR.

FUTTEC a.s.

Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4
IČ:
27956857
DIČ:
CZ27956857
Ochrana osobních údajů