Souhlasím s podmínkami o ochraně osobních údajů
+420 222 964 384

PRAŽSKÝ VOUCHER III.

V roce 2020 získala společnost FUTTEC, a.s. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast společnosti FUTTEC, a.s. na projektu “Automatizace mikrovlnné pece pro opravu asfaltových povrchů“ v “Praze“ za účelem “automatizace mikrovlnné pece určené k ohřevu opravné asfaltové směsi“. Očekávaným výstupem je “návrh konstrukčního řešení prvků mikrovlnné pece nezbytných pro automatizaci chodu zařízení“. Projekt “Automatizace mikrovlnné pece pro opravu asfaltových povrchů“ spolufinancován Evropskou unií.

FUTTEC a.s.

Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4
IČ:
27956857
DIČ:
CZ27956857
Ochrana osobních údajů