Souhlasím s podmínkami o ochraně osobních údajů
+420 222 964 384
21.06.2023
Tisková zpráva

NA ČESKÉ SILNICE VSTUPUJÍ „MIKROVLNNÍ CESTÁŘI“: INOVATIVNÍ SYSTÉM FUTTEC UMÍ OPRAVIT VÝTLUKY RYCHLE, EKOLOGICKY A TRVALE

Na tuzemské silnice začíná razantněji vstupovat revoluční mikrovlnná technologie FUTTEC®.  Patent na ni má stejnojmenná česká společnost, která s ní hodlá proniknout na asfaltové vozovky po celém světě. Prostřednictvím svého pilotního stroje FT3 dosud opravila více než 1 000 výtluků, mezi nimi i 55 havarijních děr na Barrandovském mostě před letošní etapou jeho generální opravy. Ve vývoji zařízení na preventivní opravy výtluků, na němž intenzivně pracuje (ve spolupráci s vědeckými a výzkumnými institucemi) několik let, se nyní posunula výrazně vpřed: v Praze představila v akci nové, vylepšené „mikrovlnné cestáře“ FT3+ a také mikrovlnné pece FF-9, určené na dočasné opravy výtluků větších než 60 x 80 cm. Všechny tyto stroje umožní, aby se finančně efektivní, rychlé, ekologické a trvalé preventivní opravy asfaltových vozovek staly v Česku běžné. Řidiči tak už nebudou muset stát v dlouhých kolonách, jako tomu často bývá při opravách tradičními technologiemi. Tím to však nekončí: společnost FUTTEC pracuje na vývoji stroje zcela nové generace, který již bude umět využívat tzv. Big Data a umělou inteligenci.

Dokončená bezespárá oprava výtluku mikrovlnnou technologií FUTTECMáme velkou radost, že se nám po mnohaletém úsilí podařilo (ve spolupráci s Ústavem chemických procesů AV ČR a s VUT v Brně či s vývojovou společností SmartMotion) opravdu významně pokročit s vývojem mikrovlnné technologie FUTTEC: nyní již nic nebrání jejímu masovějšímu využití na českých silnicích. Od našeho založení v roce 2011 k tomu vedla dlouhá cesta, kterou završilo vydání nových technických podmínek Ministerstva dopravy ČR v roce 2023: ty stanovují technologii mikrovlnného ohřevu jako oficiálně uznaný postup údržby pozemních komunikací. V postupném naplňování našich vizí ale jdeme ještě dále: kromě výroby mikrovlnných cestářů FT3+ jako výkonnější verze našeho pilotního stroje FT3 pracujeme na automatizaci a digitalizaci celého systému FUTTEC. Právě využití umělé inteligence a tzv. ´Big Data´ totiž poslouží k efektivnímu plánování oprav na základě přesně identifikovaných potřeb správců silnic, a to nejen v českém, ale ve světovém měřítku,“ komentuje Jiří Rušikvas, zakladatel a majitel společnosti FUTTEC, a dodává: „Náš revoluční systém preventivní údržby asfaltových vozovek pomocí mikrovln se tak pomalu stává dosud chybějícím dílem v komplexní péči o české silnice, kterou čeští řidiči tak zoufale postrádají.

Proč jsou preventivní opravy asfaltových vozovek mikrovlnnou technologií FUTTEC® světově unikátní?

Systém preventivních oprav výtluků pomocí mikrovln je určený k trvalým celoročním opravám silnic, cyklostezek, parkovišť a dalších asfaltových ploch. Pracuje na principu šetrného hloubkového mikrovlnného ohřevu opravovaného místa bez degradace asfaltové směsi a nutnosti bourání či frézování vozovky. Poruchy v obrusné vrstvě pozemní komunikace dokáže zacelit bez vzniku netěsného spoje (spáry), do kterého by mohla zatékat voda a dále ho poškozovat, a beze změny původních parametrů vozovky: opravené místo je tak v podstatě vrácené do původního stavu. Širší využití systému preventivní údržby FUTTEC by proto mohlo přispět k větší plynulosti a bezpečnosti dopravy, omezení vzniku rozsáhlých uzavírek a ke snížení produkce CO2, emitovaného jinými metodami oprav. Zároveň by vedlo k významnému snížení nákladů na údržbu tuzemských pozemních komunikací.

Na českých silnicích se již brzy objeví flotila mikrovlnných cestářů

Preventivní údržbu asfaltových vozovek technologií mikrovlnného ohřevu FUTTEC dosud společnost zajišťovala prostřednictvím svého pilotního zařízení FT3, jehož prostřednictvím opravila po celém Česku více než 1 000 výtluků. „Na něm jsme si ověřili, že patentovaná technologie FUTTEC® skvěle funguje. Proto jsme nyní dokončili vývoj a výrobu vylepšené verze – zařízení FT3+ s příslušenstvím – a samostatné mikrovlnné pece, které brzy uvidíte na českých silnicích,“ říká Jiří Rušikvas. „Mikrovlnný cestář“ FT3 (a jeho vylepšená verze FT3+) je zařízení pro kompletní bezespárou opravu výtluků (od velikosti 10 x 30 cm až po 60 x 80 cm), jež se skládá z mikrovlnné pece s vyjímatelným zásobníkem pro ohřev asfaltové směsi (kterou je možné využít i samostatně) a z dalšího příslušenství: ručně vedeného mikrovlnného zářiče s elektrickým pohonem určeného na ohřev asfaltových vrstev v ploše poruchy, ocelového přepravního kontejneru, elektrocentrály a z hutnicí desky. Samostatná mikrovlnná pec je určená pro dočasné zacelení výtluků větších rozměrů (tzn. více než 60 x 80 cm) pomocí šetrně a rovnoměrně prohřáté pytlované asfaltové směsi: ideální je její využití na silnicích II. a III. třídy, parkovištích nebo odstavných a skladových plochách. Její použití je rychlé a ekonomické, neumožňuje však nahřátí místa opravy (pouze dodávané směsi či různých druhů směsí), a proto je toto řešení méně trvanlivé než zacelení výtluku pomocí „mikrovlnných cestářů“ FT3 a FT3+. „V současné době dokončujeme práce na „mikrovlnném cestáři“ nové generace, do něhož plánujeme integrovat prvky digitalizace a automatizace. Nový stroj bude disponovat třikrát větším výkonem než současná zařízení, a navíc bude zcela autonomní: jednotlivé části jeho příslušenství se tak budou nacházet přímo v jeho útrobách, vysvětluje Dobroslav Rak, vedoucí konstruktér společnosti FUTTEC.

Tuzemská i mezinárodní ocenění potvrzují potenciál mikrovlnné technologie FUTTEC®

Společnost FUTTEC získala v roce 2019 za svou revoluční technologii mikrovlnného ohřevu ocenění Vizionáři 2019 ve stejnojmenné soutěži sdružení CzechInno. V letošním roce se stala finalistou mezinárodní soutěže WIPO Global Awards 2023. „V minulosti se nám navíc podařilo získat (v rámci programu EU Horizon 2020) dotaci ve výši 1,8 mil. eur a nyní jsme postoupili do dalšího kola posuzování v rámci programu EU EIC Accelerator, z něhož můžeme získat grant na další rozvoj naší technologie a její následnou zahraniční expanzi. To vše je důkazem, jaký potenciál má značka FUTTEC,“ uzavírá Jiří Rušikvas.

Podrobnější informace o společnosti FUTTEC a její mikrovlnné technologii naleznete v Press Kitu ke stažení na https://www.crestcom.cz/cz/klient/?id=164  

Vývoj „mikrovlnného cestáře“ od mikrovlnné pece a pilotního stroje FT3 přes jeho vylepšenou verzi FT3+ až po stroj nové generace FT5:

Pilotní stroj FT3 (fotografie)
Pilotní stroj FT3 (fotografie)

Vylepšená verze FT3+ (vizualizace)
Vylepšená verze FT3+ (vizualizace)

FT5 – stroj nové generace (vizualizace)
FT5 – stroj nové generace (vizualizace)

Mikrovlnná pec FF-9 (vizualizace)
Mikrovlnná pec FF-9 (vizualizace)

FUTTEC a.s.

Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4
IČ:
27956857
DIČ:
CZ27956857
Ochrana osobních údajů